Onderzoek WBSO-performance technologiebedrijven.

Hoe presteer jij op het gebied van WBSO en wat zijn de kosten hiervan. Wegen de kosten op tegen de baten?

In 2015 deed The Funding Company samen met werkgeversorganisatie FME onderzoek naar de kosten van subsidieverwerving. Als onderzoeksresultaat kwam onder meer naar voren dat:

  • 75% van de geënquêteerde bedrijven maakt gebruik van de WBSO (MKB: 70%);
  • 75% van de bedrijven neemt een intermediair (adviseur) in de arm (25% zelfstandig);
  • 60% van de geadviseerde bedrijven betaalt meer dan meer dan 10% succes-fee aan de intermediair, met uitschieters tot 20%;
  • 42,7% van bedrijven wijkt het gemaakte aantal uren af van het aantal door RVO beschikt;
  • 25% van bedrijven moet ingehouden loonheffing terugbetalen, doordat minder uren zijn gemaakt dan door RVO beschikt;
  • 17,7% van bedrijven maakt meer S&O uren dan door RVO beschikt, en laat dus subsidie liggen.
Kortom, bedrijven laten WBSO-geld liggen. Een landelijke trend zegt dat dat gemiddeld neerkomt op 15%, en om zo’n €10 miljoen kan gaan.

Drie factoren zijn volgens ons hierbij belangrijk :
(1) veel bedrijven kennen hun WBSO potentie niet goed, (2) zij verzilveren het aangevraagde potentieel niet (goed) door gebrekkige administratie, en (3) de advisering daarin houdt niet over.

Wil je weten hoe jij presteert op het gebied van WBSO, vul dan nu onze enquête in van de website van FME en ontvang een individuele terugkoppeling.