Voorkom verlies in WBSO-realisatie door grotere focus op urenbegroting & administratie.

Binnen WBSO-trajecten gaat verreweg de meeste aandacht uit naar het WBSO aanvraagmoment. Echter is dit pas het startpunt van het gehele proces. Het uiteindelijke voordeel voor bedrijven wordt pas vastgesteld bij het doorgeven van de daadwerkelijk gerealiseerde uren. Uit onderzoek van Vereniging FME-CWM naar WBSO realisatie onder technologiebedrijven, blijkt dat 30% van de bedrijven onder presteert op het gebied van WBSO-realisatie. Volgens de onderzoekers ligt hier een aantal oorzaken aan ten grondslag. Ten eerste zijn er interessantere werkzaamheden voor R&D werknemers dan de WBSO-urenadministratie, waardoor vaak met terugwerkende kracht over langere periodes geadministreerd wordt. Daarnaast is men vaak liever terughoudend met uren aanmerken als S&O-uren (Speur & Ontwikkelingswerk). Deze gemiste uren zijn vaak onzichtbaar voor bedrijven maar drukken uiteindelijk op de realisatie.

The Funding Company pleit voor een grotere focus op de urenbegroting en administratie in het WBSO-traject, waarmee dit verlies te voorkomen is. Met een beter bewustzijn van de door de overheid gehanteerde definitie van S&O en een hierop aansluitende begroting, kunt u uw WBSO-uitnutting optimaliseren.

Wilt u weten welk potentieel in uw WBSO-aanvraag onbenut blijft?
Neem dan contact op met een van onze adviseurs.